Info

Learning a little every day

Posts tagged containerization

Vaak vergeet ik het, maar soms komt er toevallig iets voorbij waardoor ik me het belang van standaarden weer realiseer. Onze maatschappij draait op standaarden. Vier voorbeelden:

Standaardisering is dus ‘best belangrijk’. :)

Update: zie ook Frank’s aanvulling.