Zijn wij, de 5 miljoen Nederlandse kenniswerkers, eigenlijk goed in kenniswerk? Het is een interessante vraag. Maandag schreef Marco Derksen over de documentaire Kenniswerk, en wat daarin wordt onderzocht:

De documentaire over kenniswerk geeft niet alleen een antwoord op de vraag wat kenniswerk is, het laat je vooral nadenken over de vraag of we de (internet) technologie op dit moment wel op de juiste manier gebruiken. Kijken dus!

Dat ga ik zeker doen. De insteek lijkt namelijk erg goed aan te sluiten op wat Cal Newport al jaren zegt:

Knowledge workers are bad at working.

I say this because unlike every other skilled labor class in the history of skilled labor, we lack a culture of systematic improvement.

If you’re a professional chess player, you’ll spend thousands of hours dissecting the games of better players.

If you’re a promising young violin player, you’ll attend programs like Meadowmount’s brutal 7-week crash course, where you’ll learn how to wring every last drop of value from your practicing.

If you’re a veteran knowledge worker, you’ll spend most of your day answering e-mail.

Misschien wordt het tijd dat we kenniswerk als een ambacht gaan zien. En net zoveel energie gaan steken in het onder de knie krijgen van ons kenniswerk-gereedschap als echte ambachtslieden.