‘Het internet is stuk’ is de titel van het boek van internetpionier Marleen Stikker. NRC interviewde haar:

Er is een ander internet mogelijk. Met die boodschap in het hoofd begon internetpionier Marleen Stikker vorig jaar haar eerste boek te schrijven. Want het lijkt soms alsof er geen alternatief is voor wat wij nu aantreffen als we online gaan. Alsof het inherent is aan internet dat gebruikers moeten betalen voor gratis diensten met hun privacy, alsof de privacyschandalen, het nepnieuws, de monopolies, de oplichters, de fraude, de polarisering en de manipulerende algoritmes nu eenmaal onherroepelijk bij internet horen.

Één van die manieren waarop wij betalen is via onze smart-tv’s. The Washington Post onderzocht hoe:

Ever wondered why TV sets are getting so cheap? Manufacturing efficiency plays a role. But to paraphrase political commentator James Carville, it’s the data, stupid. TVs have joined the ranks of websites, apps and credit cardsin the lucrative business of harvesting and sharing your information. Americans spend an average of 3½ hours in front of a TV each day, according to eMarketer, the market research company. Your TV records may not contain sensitive search queries or financial data, but that history is a window to your interests, personality, joys and embarrassments.

Interessante ontwikkeling is dat er meer besef lijkt te ontstaan van de mogelijk negatieve effecten van technologieën. Zoals gezichtsherkenning. In het opiniestuk ‘Gezichtsherkenning is snel aan het ontsporen’ wordt expliciet om duidelijke kaders vanuit de overheid gevraagd:

Hoe verdere wildgroei en ontsporing van gezichtsherkenning te voorkomen? Het plan dat D66 vorige week presenteerde om gezichtsherkenning door overheden grotendeels te stoppen totdat er een maatschappelijke en politieke discussie over is geweest, klinkt verstandig. Dat debat is nu namelijk nog te weinig gevoerd.

Maar discussiëren is niet genoeg. Er zou snel meer duidelijkheid moeten komen over onder welke voorwaarden bedrijven en overheden gezichten mogen herkennen en welke data ze mogen verzamelen, zoals CDA en D66 deze week in een aangenomen motie voorstelden.

Maar aangezien die regelgeving er nog lang niet is, moet je vooral als individu je eigen digitale privacy en veiligheid bewaken. Bijvoorbeeld met de producten en diensten uit TechCrunch’s Gift Guide: Essential security and privacy gifts to help protect your friends and family. (Zie ook Laat je niet Hack maken.nl)

En als je dat voor elkaar hebt kun je nog even verder dromen over een eerlijker internet.