Wordt de 21ste eeuw de eeuw van Google, Amazon, Apple en Microsoft? Rond de jaren ‘30 van de 20ste eeuw ontstonden de grote Amerikaanse autofabrikanten. Die wisten hun positie de rest van de eeuw te consolideren, en daarmee werd de auto een van de belangrijkste producten van de vorig eeuw. De auto was bepalend voor hoe grote delen op de wereld werden ingedeeld en mensen leven (van infrastructuur tot suburbs en de manier van winkelen).

Ben Thompson trekt die lijn door:

Today’s cloud and mobile companies — Amazon, Microsoft, Apple, and Google — may very well be the GM, Ford, and Chrysler of the 21st century. The beginning era of technology, where new challengers were started every year, has come to an end; however, that does not mean the impact of technology is somehow diminished: it in fact means the impact is only getting started.