Pew research internet amercans privacy 2019 11 14Het Pew Research Center onderzocht hoe Amerikanen tegenwoordig aankijken tegen privacy en dataverzameling.

  • Overal gevolgd. Van de geraadpleegde Amerikanen gelooft 62% dat het niet mogelijk is hun dagelijkse leven te leiden zonder dat bedrijven en overheden data over hen verzamelen.
  • Risico's overstijgen de voordelen. En 81% is van mening dat de potentiële risico's van die dataverzameling door bedrijven niet opwegen tegen de voordelen (veelal: gemak). Bij dataverzameling door overheden vindt nog steeds 66% dat.
  • Bezorgd. Meer dan de helft van de Amerikanen, 79% (bedrijven) respectievelijk 64% (overheden), is bezorgd over de manier waarop bedrijven en overheden hun data gebruiken.
  • Geen controle. 82-83% Heeft het gevoel niet of nauwelijks controle te hebben over hoe overheden en bedrijven die persoonlijke informatie inzetten.
  • Weinig vertrouwen in dataverzamelaars. Een flinke meerderheid (79%) heeft bovendien weinig vertrouwen in dat bedrijven de verzamelde persoonlijke informatie goed zullen beheren.

Goede privacyregelgeving en heldere informatievoorziening zou bij dat laatste punt kunnen helpen. Want:

There is also a general lack of understanding about data privacy laws among the general public: 63% of Americans say they understand very little or nothing at all about the laws and regulations that are currently in place to protect their data privacy.

Dat is vermoedelijk hetzelfde in Nederland. Misschien is dit percentage tegenwoordig zelfs hoger sinds de AVG in weinig is getreden? Vrienden en bekenden die ik daar de afgelopen jaren over sprak zien het als een extra last.

Wat me verder opviel is dat Amerikanen erg verdeeld zijn over dataverzameling voor specifieke doelen. Voor publieke zaken wordt dit meer acceptabel gevonden:

Despite their broad concerns about data collection and use by companies and the government, pluralities of U.S. adults say it is acceptable for data to be used in some ways. For instance, by a 49%-27% margin, more Americans find it acceptable than unacceptable for poorly performing schools to share data about their students with a nonprofit group seeking to help improve educational outcomes. Similarly, 49% say it is acceptable for government to collect data about all Americans to assess who might be a potential terrorist threat. That compares with 31% who feel it is unacceptable to collect data from all Americans for that purpose.

Dataverzameling die direct de privésituatie kan raken wordt minder gewaardeerd:

On the other hand, more find it unacceptable than acceptable for social media companies to monitor users’ posts for signs of depression so they can identify people who are at risk of self-harm and connect them to counseling services (45% vs. 27%). The same pattern arises when it comes to companies that make smart speakers sharing audio recordings of customers with law enforcement to help with criminal investigations: 49% say this it is unacceptable, while 25% find it acceptable.

Is dit recent in Nederland nog onderzocht?