Vaak vergeet ik het, maar soms komt er toevallig iets voorbij waardoor ik me het belang van standaarden weer realiseer. Onze maatschappij draait op standaarden. Vier voorbeelden:

Standaardisering is dus ‘best belangrijk’. :)

Update: zie ook Frank’s aanvulling.