John Gruber becommentariëert de evaluatie van de eerste negen maanden van nieuwsbrief The New Consumer:

(..) readers love newsletters. Websites are getting harder and harder to read. Paywalls forget who you are on a seemingly weekly basis. Websites put interstitial popovers directly over the content you’re trying to read. Videos are set to autoplay. It’s like they’re purposefully making it hard to read. Newsletters have none of that. They’re just easy and fun to read. The web can and should be that way too, but all too often it’s not.

Het commerciële web is de afgelopen decennia het menselijke web voorbijgestreefd. Nieuwsbrieven bieden een gelijk speelveld (geen paywalls, geen popovers, nauwelijks tracking), en als gebruiker heb je complete controle over wat er wel en niet in je mailbox mag belanden. Is dit het emailweb?